Résurrection du Seigneur (Dimanche de Pâques)


 Le Christ est ressuscité! Alléluia. Alléluia!

Ce dimanche de Pâques, nos soeurs de la communauté Anosizato,(Tana- Madagascar)
nous partage leur lumière et leur joie...


 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » 


Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9)

Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre
et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait,
et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

 
   

Ny evanjelista milaza hoe : andro voalohany…, izany hoe azo adika hoe fanombohan’ny tantara vaovao. Ny raha hitan’i M.Madeleine : varavaram-pasana nisokatra. Kanefa andro mialohan’io dia vavolombelona ny fomba nametrahana ny fatin’i Jesoa izy. Ny andro voalohany dia nanasa azy ireo hihazakazaka, hiverin-dàlana, hijery ary hamantatra zava-baovao. Nisy zavatra niova ary mila fotoana hahafahana mahazo izany. M.Madeleine namakivaky haizina fa ny tanjony dia ny hahita ny vatan’i Jesoa : nihazakazaka tany am-pasana, nihazakazaka nampilaza tamin’ireo mpianatra roa lahy. Tsy maintsy nanao izany rehetra izany izy mba ho afaka handray ny teny hoe : “Nahita ka nino”. Tsy natahotra faty izy.


 Ny zavatra niainan’ny mpianatra roa lahy dia manambara amintsika fa tsy indray mandeha no ahafahana mino fa nandresy ny fiainana, tafatsangan-ko velona i Jesoa : lambam-paty nivalogno... tsisy raha misaritaka fa tanteraka amin’ny fotoana. Amin’ny fiaintsika an-davanandro dia mandalo haizina isika, fahabangana, tsy fitovizan-kevitra, herisetra, ahoana àry no hahatongavan’ny fiainana eo, hamalona ireo rehetra ireo mba ho tafatsangana isika ?

 


  Araka ny soratra masina, tsy maintsy mitsangana amin’ny maty i Jesoa, akory atao hahatsiarovana ny Teny mitondra fiainana, mino sy manantanteraka azy amin’ny fiainana ?

 

 


Voaantso hijery sy hamantatra ny endriky ny fiainana isika mba hinoantsika. Izany hoe miezaka mihoatra ny tahotra amin’ny alalan’ny fifampitokisana, mihoatra ny fifandirana sy ady amin’ny alalan’ny fandraisana sy fanajana ny hafa.

 


Soyons dans la Joie et la Paix pascale

Communauté Anosizato,(Tana- Madagascar)