TRONG CỘNG ĐOÀN, LÀM CÔNG VIỆC CỦA THIÊN CHÚA


Lời mời gọi đi theo theo Chúa Ki-tô sát hơn quy tụ chúng tôi lại trong một cộng đoàn được đặt nền tảng nơi Người và nơi việc lắng nghe Lời Người. Biết Chúa Giê-su Ki-tô và làm cho người khác biết Người, đó là tất cả đời sống của cộng đoàn chúng tôi.

Cộng đoàn chúng tôi muốn mang tính chất tông đồ, huynh đệ, là nơi chốn để nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô.

Đời sống cộng đoàn là thành phần của ơn gọi của chúng tôi. Cộng đoàn dành ưu tiên cho việc nhận biết Chúa Giê-su Ki-tô, tìm hiểu về Đấng Sáng Lập và đặc sủng của ngài.

Mỗi chị em dấn thân vào việc trao đổi với nhau để phân định ý muốn của Thiên Chúa nơi chúng tôi đối với sứ vụ. Chúng tôi làm việc chung với nhau trên một dự án về việc tông đồ mang tính chất cộng đoàn. Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện chung.

Với một số cảnh huống trong việc tông đồ, chúng tôi chia sẻ bao nhiêu có thể được hoàn cảnh sống của những người mà chúng tôi được sai đến, những vất vả và đau khổ của họ, những niềm vui và khát vọng của họ. Như thế, chúng tôi trở thành một người trong số họ, theo cách thức của Chúa Giê-su, người giữa người. Được mời gọi sống lâu dài giữa “cái hàng ngày” này, chúng tôi tăng thêm niềm tin vào sự phong phú của hạt lúa gieo vào lòng đất.

Việc chia sẻ đời sống làm nên tính cách riêng của đời sống tông đồ của chúng tôi. Việc ấy làm cho chúng tôi biết và hiểu đời sống thực tế của những người mà chúng tôi được sai đến. Điều mà chúng tôi nhận được từ nơi họ nắn đúc nên chúng tôi và làm cho chúng tôi thấy được Chúa Giê-su Ki-tô trong đời sống của họ.

“ Tôi sẽ đến giữa họ, tôi sẽ sống cuộc sống của họ” (Chevrier 166).

Chính trong lịch sử của từng dân tộc, trong thực tại mang tính văn hóa, xã hội, chính trị và tôn giáo mà chúng tôi khám phá những phương thế để loan báo và bảy tỏ Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô.

Vì tình yêu dành cho Chúa Giê-su Ki-tô mà trở nên nghèo và để tham dự vào sứ mạng của Người: loan báo Tin Mừng cho người nghèo, chúng tôi muốn rằng tính giản dị và sự nghèo khó làm nên tính chất riêng của cuộc sống chúng tôi.

Để sống thực sự nghèo khó khi bước theo Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi đòi hỏi sự khiêm tốn từ trong tâm trí khi đứng trước Thiên Chúa, người khác và chính mình.

“Hãy học cùng tôi, tôi dịu hiền và khiêm tốn trong tâm hồn” (Mt 11,29).

Vì tình yêu dành cho Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng tự hiến cho Chúa Cha để thi hành Thánh Ý Ngài, chúng tôi muốn theo Chúa Giê-su trong sự vâng phục của Người.

“Lương thực của tôi chính là thi hành ý của Đấng sai tôi và hoàn tất công trình của Ngài” (Ga 4,34).

Với thái độ trao đổi thực sự trong cộng đoàn và với những người trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi phân định thánh ý Thiên Chúa, tất cả chúng tôi xác tín rằng mình phải cùng nhau tìm kiếm Chân Lý.

Bước theo Chúa Giê-su Ki-tô vâng phục làm cho chúng tôi từ bỏ chính mình để hành động theo Thánh Thần của Thiên Chúa. Điều đó thể hiện mỗi ngày qua những thử thách của thân phận con người của chúng tôi, của đời sống tông đồ và của các đòi hỏi của đời sống theo Tin Mừng.

 

Vì tình yêu dành cho Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đến thể hiện tình yêu của Chúa Cha, chúng tôi dấn thân trong tình yêu hoàn toàn. Chúng tôi trao cho Thiên Chúa tất cả cuộc sống của chúng tôi và mọi khả năng yêu thương của mình. Để yêu mến cách tự do việc bước theo Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi từ khước xây dựng một gia đình. Như Người, chúng tôi làm cho mình trở thành tất cả cho mọi người, ưu tiên cho những người bé nhỏ.

“Ai tìm thấy Chúa Giê-su Ki-tô là tìm thấy kho tàng lớn nhất…. Người ấy chỉ còn muốn làm hài lòng Chúa Giê-su Ki-tô mà thôi… Tất cả hạnh phúc của người ấy là bước theo Chúa Giê-su Ki-tô.. Chúa Giê-su Ki-tô là cuộc sống của người ấy” (Người Môn Đệ Đích Thực, trang 170-171).

Việc bước theo Chúa Giê-su Ki-tô khiến chúng tôi dấn thân vào mọi khía cạnh của đười sống theo Tin Mừng, từ máng cỏ đến thập giá, và làm cho chúng tôi tham dự vào mầu nhiệm chết và sống lại của Người: người ta càng chết đi thì càng có sự sống và càng trao ban sự sống.

Trong thực tế, các nữ tu Prado hiện diện nơi nhiều quốc gia trên thế giới: Pháp, Chi-lê, Ấn Độ, Madagascar và Việt Nam.