Lời nguyện của Cha Chevrier


Ôi, lạy Ngôi Lời, Ôi, lạy Đức Kitô!

Ngài đẹp đẽ biết bao!

Ngài vĩ đại dường nào!

Ai có thể biết được Ngài?

Ai có thể thấu hiểu được Ngài?

Ôi, Lạy Đức Kitô,

Xin cho con được biết Ngài và yêu mến Ngài!

Vì Ngài là ánh sáng,

Xin để một tia sáng từ ánh sáng thần linh ấy

Chiếu trên tâm hồn khốn khổ của con,

Để con có thể thấy Ngài và hiểu biết Ngài.

Xin đặt nơi con một lòng tin vững mạnh nơi ngài,

Để tất cả moị lời của Ngài

Sẽ là bấy nhiêu ánh sáng soi dẫn con,

Giúp con đi đến với Ngài và bước theo Ngài

Trên mọi nẻo đường công bình và chân lý.

 

Ôi, Lạy Đức Kitô! Ôi, lạy Ngôi Lời!

Ngài là Chúa của con và là vị Tôn sư

Độc nhất và duy nhất của con,

Xin Ngài phán, con muốn lắng nghe Ngài

Và đem lời Ngài ra thực hành.

Con muốn lắng nghe lời Thần Linh của Ngài,

Vì con biết lời đó xuống từ trời cao,

Con muốn lắng nghe lời ấy, suy niệm và đem ra thực hành,

Vì trong lời Ngài

Có sự sống, niềm vui, an bình, và hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin Chúa phán,

Ngài là Chúa và là Thầy của con,

Và con chỉ muốn lắng nghe một lời Ngài.